Uczestnicy „Pogórzańskiego Wesela” – relacja fot. Aleksandra Rózga

 

Pogórzańskie wesele/ 24 sierpnia 2019 r.

Role pierwszoplanowe:

Pan Młody: Dariusz Tymowicz

Panna Młoda: Natalia Wandas

Rodzice Panny Młodej: Grażyna Malawska i Leonard Prokop

Rodzice Pana Młodego: Krystyna Dżuła i Aleksander Gerula

Swaszka: Zofia Bielec

Drużba: Jacek Stochmal

Starosta: Tadeusz Marszałek

Kuchenna: Leokadia Derda

Osoba podstawiana pod Pannę Młodą: Monika Mączyńska

Dróżki: Monika Mączyńska (Starsza dróżka), Wioletta Potoczna (Starsza dróżka), Oliwia Lichota, Wiktoria Pełzak, Waleria Berntiu, Patrycja Radoń, Patrycja Hus, Izabela Wrotniak, Faustyna Jamróz,

Swacia: Artur Szczutek, Bogdan Potoczny, Wiesław Kośmider, Artur Kośmider, Stanisław Hus, Michał Skałuba, Mateusz Pawłowski, Adam Dudek, Kacper Szczutek,

Muzykanci: Kapela „Młoda Harta” i „Pogórzanie”: Andrzej Sowa – opiekun muzyczny, Kapela „Dynowianie”: kierownik Jacek Marszałek

Brama weselna: Grupa Artystyczna Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dynowie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie/ reżyseria: Krystyna Dżuła:

Uczestnicy: Jolanta Kozubal – Głuchowska, Janina Banat, Maria Iwańska, Agnieszka Maziarz, Danuta Strujwąs, Monika Mikoś, Szymon Fara, Jerzy Tobisz, Krzysztof Stodoliński, Marek Stefen, Zdzisław Szafran, Małogrzata Szafran

Rodzina Państwa Młodych/sąsiedzi:

Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”,

Chór „Akord”/ Dynów: Andrzej Kędzierski – dyrygent, opiekun muzyczny

Uczestnicy: Zofia Bielec, Barbara Bogusz, Aleksander Gerula, Józefa Kasprowicz, Elżbieta Kędzierska, Maria Kędzierska, Bożena Kiszka, Józef Kiszka, Stanisław Kuś ,Grażyna Malawska, Tadeusz Marszałek, Roman Nowak, Krystyna Pałys, Janusz Politowisz, Leonard Prokop, Elżbieta Pyrcz, Maria Pyś, Bożena Szul, Adam Tworzydło, Anna Tworzydło, Elżbieta Wandasiewicz, Urszula Wolańska

Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągowej:

Pudysz Dorota, Kamińska Halina, Wrotniak Jolanta, Łach Anna, Cichy Małgorzata, Pustelnik

Małgorzata, Pancerz Małgorzata, Radoń Barbara, Pyrda Maria, Radoń Patrycja

Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie, Zespół Pogórzanki:

Banaś Danuta, Banaś Agata, Pustelnik Zofia, Wydra Maria, Paściak Lucyna, Słupek Bolesław, Słupek Krystyna, Wrotniak Beata, Sokolik Marta, Fuksa Małgorzata, Paściak Tadeusz

Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta: Irena Gąsecka, Dorota Kośmider, Maria Pałac, Lucyna Potoczna;

Organizacja widowiska:

Wybór i aranżacja przyśpiewek weselnych oraz nauka śpiewu: Andrzej Sowa, Andrzej Kędzierski, Wioletta Potoczna

Praca nad scenariuszem widowiska: Zofia Bielec, Krystyna Dżuła, Monika Mączyńska, Grażyna Malawska, Aneta Pepaś-Skowron

Przygotowanie dekoracji domu weselnego: Marzena Paszko

Bezpłatne wypożyczenie kwiatów do dekoracji: Monika Wardęga

Przygotowanie bukiecików weselnych: Monika Mączyńska

Montaż techniczny scenografii: Pracownicy MOK w Dynowie (Janusz Kędzierski, Łukasz Domin, , Bartłomiej Pietrzak), Jan Wrotniak

Wykonanie częściowej konstrukcji chaty wiejskiej: Jan Wrotniak

Przygotowanie ołtarza: Anna i Adam Tworzydło, Elżbieta Kędzierska

Warsztaty tańca: Elżbieta Klaczak-Łach,

Przygotowanie korowala i szyszek weselnych: Janina Paszko, Zofia Bielec

Potrawy na stół weselny: Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłokomie, Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągowej, Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie, Bar nad Sanem „Paradajs” Leokadnia Derda, Restauracja „Semafor”

Wypożyczenie wyposażenia chaty i gospodarstwa wiejskiego: Izba Regionalna w Śliwnicy, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Zofia Marszałek z Ulanicy.

Koordynacja grupą młodzieży: Monika Mączyńska

Wypożyczenie strojów ludowych: Szkoła Podstawowa Łubnie, Teatralna garderoba T.G. „Sokół” w Dynowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Antoni Dżuła – Kapela „Tońko” z Dynowa, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”

Dokumentacja filmowa widowiska: Kozubek Jan, Kamil Blat

Film dokumentalny: Jakub Piskorek,

Dokumentacja fotograficzna: Daniel Gąsecki, Aleksandra Rózga, Jan Hadam

Projekt Plakatu/identyfikacja wizualna projektu: Daniel Gąsecki

Patroni medialni: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Portal Mój Rzeszów, Portal Brzozowiana;

Organizator:

Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Ul. Ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów

Tel. stacjonarny: 16 6521806,

Adres email: mok@dynow.pl

www.weseleidynow.plwww.mok.dynow.pl
Pogórzańskie Wesele 2019 (200) Pogórzańskie Wesele 2019 (140)

Pogórzańskie Wesele 2019 (143)

Pogórzańskie Wesele 2019 (228)

Pogórzańskie Wesele 2019 (232)

 

 

Pogórzańskie Wesele 2019 (321)

Pogórzańskie Wesele 2019 (432)

 

 

 

Pogórzańskie Wesele 2019 (457) Pogórzańskie Wesele 2019 (627)

Pogórzańskie Wesele 2019 (630)

Pogórzańskie Wesele 2019 (637)

Pogórzańskie Wesele 2019 (639)

 

 

 

Pogórzańskie Wesele 2019 (640)

Pogórzańskie Wesele 2019 (663)

Pogórzańskie Wesele 2019 (673)

Pogórzańskie Wesele 2019 (694)

Pogórzańskie Wesele 2019 (718)

Pogórzańskie Wesele 2019 (749)

Pogórzańskie Wesele 2019 (783)

Pogórzańskie Wesele 2019 (787)

Pogórzańskie Wesele 2019 (773)

Pogórzańskie Wesele 2019 (737)

Pogórzańskie Wesele 2019 (606)

Pogórzańskie Wesele 2019 (603)

Film promocyjny

Po raz trzeci w Dynowie ( 24 sierpnia 2019 r.) zrealizowaliśmy widowisko plenerowe „Pogórzańskie wesele”. Kolejny raz chcieliśmy udokumentować, a także przedstawić w formie etnoperformansu (widowiska w plenerze) zmiany jakie zachodziły w obrzędzie weselnym na przestrzeni 100 lat na terenie krain Pogórza Dynowskiego (województwo podkarpackie). Ważne było dla nas również podtrzymywanie zanikających elementów kultury ludowej przejawiających się w obrzędzie weselnym poprzez działania z młodzieżą i seniorami (integracja międzypokoleniowa) oraz jego popularyzację.

Aut. filmu: Kamil Blat

 

 

Brama weselna-relacja fot. Jan Hadam

Młodzi (Natalia Wandas i Dariusz Tymowicz) po ślubie udają się wraz z liczną rodziną z kilku wsi sąsiadujących z Dynowem do chaty wiejskiej, gdzie odbędzie się wesele. Oczywiście większość gości idzie pieszo. Na naszym weselu Młodzi i ich rodzina wieziona jest wozem. Dziękujemy P. Ostafińskiemu za przygotowanie wozu i koni.

Korowód weselny prowadzony przez Drużbę Jacka Stochmala oraz kapelę „Młoda Harta” i „Pogórzanie” napotyka na swojej drodze bramę weselną przygotowaną przez członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie oraz grupę artystyczną Uniwersytetu Złotej Jesieni (reż.: Krystyna Dżuła). Brama, to nic innego jak pewnego rodzaju „przeszkoda” na drodze Młodych, którą muszą pokonać sprytem (jak to w życiu), ale i przekupstwem.

Na Pogórzańskim weselu bramę przygotowali dynowscy mieszczanie udając alternatywne wesele. Stąd pojawia się druga Para Młoda i jej rodzina. Wspaniała inscenizacja kończy się zgodą po obydwu stronach. Następnie Korowód weselny udaje się pod drzwi chaty, gdzie odbędzie się wesele, Na progu domu Młodych witają rodzice: chlebem, solą i odrobiną wiejskiej gorzałki.

Uczestnicy bramy weselnej: Jolanta Kozubal-Głuchowska, Janina Banat, Maria Iwańska, Agnieszka Maziarz, Daniel Maziarz, Danuta Strujwąs, Monika Mikoś, Szymon Fara, Jerzy, Tabisz, Krzysztof Stodoliński, Marek Stefan, Zdzisław Szafran, Małgorzata Szafran.

w58

 

w59

w60

w61

w62

w63

Dziękujemy za pomoc- fot. Daniel Gąsecki

Wsparcie wielu osób i firm, przy organizacji Pogórzańskiego wesela było bezcenne. Z tego miejsca chcielibyśmy złożyć podziękowanie:

Sponsorom:
Marma Polskie Folie, K&K Backtechnik, AUTOPOMOC Ewa Hadam, Zakład Instalatorstwa Energetycznego – Henryk Hadam,  KRUPP – Piotr Krupa, Woodstyle, Net-Land Przemysław Hyjek, Hurtownia u Bielca, Zakład Obróbki Drzewa w Dąbrówce Starzeńskiej – Jan Dziura, Karczma Pod Semaforem, Gminna Spółdzielnia SCH w Dynowie.

Kołom Gospodyń Wiejskich z Dylągowej, Pawłokomy i Harty za wspaniałe przysmaki regionalne.

Kapelom Ludowym: Młoda Harta, Pogórzanie, Dynowianie za żywą i przejmującą muzykę.

Zespołowi Pieśni i Tańca z Przemyśla za wspaniałą zabawę i obdarowanie nas tańcami i muzyką.

Chórowi „Akord” za śpiewne prowadzenie wesela.

Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół z Dynowa i Uniwersytetowi Złotej Jesieni za wspaniałą bramę weselną i uczestnictwo w weselu.

Zespołowi Śpiewaczemu Pogórzanki z Pawłokomy za śpiew i przysmaki weselne.

Jednostkom OSP: Dynów – Miasto, Dynów – Przedmieście, Harta.

A także tym którzy angażowali się od strony organizacyjnej, merytorycznej, technicznej. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie ma to szczęście, że ludzie chcą działać i realizować tak wielkie inicjatywy jak „Pogórzańskie wesele”, czy „Dynowskie Sobótki”. Szczególnie dziękujemy za pomoc osobom pełniącym wiele funkcji podczas naszej inicjatywy:

Zofii Bielec, Monice Mączyńskiej, Andrzejowi Sowie, Andrzejowi Kędzierskiemu, Jackowi Stochmalowi, Wioli Pietrzak (Potocznej), Grażynie Malawskiej, Krystynie Dżuła, Ewie Sikorze, Bartłomiejowi Pietrzakowi, Januszowi Kędzierskiemu, Łukaszowi Dominowi, Marzenie Paszko, Monice Wardęga, Janinie Paszko, Stefani Kędzierskiej, Marii Pałac, Marii Pyrdzie, Agacie Banaś, Dariuszowi Niedzielskiemu, Leonardowi Prokopowi, Danielowi Gąseckiemu, Janowi Hadam.

Dziękujemy dynowskiej publiczności, zaproszonym mediom i turystom.

w10

w27

w41

Pogórzańskie wesele za nami- fot. Daniel Gąsecki

W sobotę, 23 sierpnia uczestniczyliśmy w pełnym emocji, muzyki ludowej, tańców i swojskiego jadła widowisku plenerowym organizowanym przez wiele instytucji i grup działających na terenie miasta i gminy Dynów. Grupa weselników była tak liczba, że wciąż spisujemy imiona i nazwiska, aby godnie zaprezentować wszystkie osoby zaangażowane w tą wyjątkową inicjatywę. A wszystko po to, aby ocalić od zapomnienia przepiękna tradycję ludową. Wyszliśmy z założenia, że żywe i naturalne uczestnictwo w weselu „tak, jak dawniej bywało” , szczególnie dla młodych ludzi, będzie tym co zapamiętają na długie lata.

Jednym słowem DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY z całego serca wszystkim.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska.

w1

w2

w3

w4

w5

w26a

w7

Zapowiedź Pogórzańskiego wesela

Przedstawiamy Państwu filmową zapowiedź Pogórzańskigo wesela, które już 24 sierpnia od godziny 17.30 na stacji kolejowej w Dynowie, a od godziny 18.30 na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”.

Pierwsze próby śpiewu

Wesele, wesele!
Pierwsze próby śpiewu z nami. Ćwiczyliśmy w Domu Strażaka w Dynowie 31 lipca.
Kolejna próba w 2 sierpnia (piątek) o godz. 18.00 również w Domu Strażaka w Dynowie.

Zapraszamy!

s1

s2

s3

s4

s5

s6