SPOTKANIE Z ETNOGRAFIĄ

SPOTKANIE Z ETNOGRAFIĄ W TLE: JAK TO BYŁO DAWNEJ Z TYMI WESELAMI?
W dniu 9 marca w auli LO w Dynowie odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu MOK w Dynowie – „Tam gdzie jeszcze pieją koguty…” – przygotowanie plenerowego, tradycyjnego obrzędu weselnego Pogórza Dynowskiego. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy szansę zrealizować tą wyjątkową inicjatywę. Spotkanie prowadziły Pani Justyna Niepokój z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Pani Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które opowiedziały o weselu tradycyjnym i współczesnym. Uczestnikami spotkania byli: seniorzy Uniwersytetu Złotej Jesieni T.G „Sokół” w Dynowie ; przedstawiciele Stowarzyszeń i Kół wsi Ulanica, Harta, Dylągowa, Wyręby; liderzy zespołów artystycznych oraz młodzież gimnazjów i szkół średnich Dynowa. Ilość uczestników spotkania, ich żywa reakcja na „opowiedziane historie weselne” przez etnografów i przede wszystkim ich deklaracja, że wezmą aktywny udział w realizacji projektu, bardzo dobrze wróżą całości zadania. Jest szansa, że dynowskie koguty będą piały na weselną nutę.