Przygotowania

Przygotowania

Od rana do wieczora trwają przygotowania do „Pogórzańskiego wesela”. Nawet pogoda nie może nam tego zepsuć.
Co zrobiliśmy w tym tygodniu:
Zwoziliśmy wyposażenie chaty wiejskiej. W tym zadaniu niezawodny jest P. Wiesław Hadam, który o każdej porze dnia i nocy jest w tzw. pogotowiu, chętny do pomocy. Dziękujemy Panu Markowi Mołoniowi – dyrektorowi szkoły w Pawłokomie za wypożyczenie wielu bezcennych dla nas rekwizytów. Następnie P. Zofii Marszałek z Ulanicy za możliwość zwiedzenia chaty wiejskiej, która stoi na jej posesji, ale również wypożyczenia kilkunastu eksponatów stanowiących jej wyposażenie. Kolejne rzeczy udostępniła nam P. Danuta Śliwińska z Izby Regionalnej ze Śliwnicy/ Gmina Dubiecko oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Ponadto dziękujemy P. dyrektor Halinie Cygan za udostępnienie siatek wojskowych do scenografii widowiska. Odwiedziliśmy również dynowskie liceum, to z tej szkoły mamy część strojów ludowych jak również pomoc ze strony nauczycieli i dyrekcji: P. Kazimierza Żaka, P. Elżbiety Klaczak-Łach, P. Katarzyny Kłyż oraz P. Ewy Hadam.
Równolegle przy dekoracji domu panny młodej i domu weselnego pomagają uczennice dynowskiego gimnazjum oraz młodzież z Technikum i Liceum w Dynowie. W tej chwili trwa m.in.: „produkcja” kwiatów z bibuły, bukietów dla gości weselnych (300 szt.), dekoracja stołów, szycie obrusów. Ekipą kieruje Monika Stopa z Krakowa, która mieszka w MOK-u i dzięki jej zaangażowaniu powstają wspaniałe dekoracje, a wszyscy wokół są bardziej uśmiechnięci.
W tym samym czasie „ekipa” od scenografii montuje duże elementy konstrukcji pod wiatą na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”. W tym zadaniu najlepsi są Panowie: Wiesław Hadam i Marek Pyś. Oczywiście nie obyło by się bez stołów i ław do siedzenia dla gości weselnych. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dynowa i Hary za ich wypożyczenie. Ponadto P. dyrektor Wiesławie Marszałek za wypożyczenie kolejnych kilkunastu miejsc do siedzenie ze szkoły podstawowej ul. Barkówka.. Akcją przewożenia i ustawiania stołów zajmuje się P. Stanisław Karnas z „ekipą” z ul. Barkówka. I to nie wszystko – ta cała akcja nie odbyła by się bez transportu. Dziękujemy dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Krzysztofowi Owsianemu oraz P. kierownikowi Januszowi Derdzie za pomoc o każdej porze dnia i nocy.
Tydzień przed weselem pracowity jest również dla Swaszki – P. Zosi Bielec, która zamówiła „szyszki weselne” ( 150 szt.) oraz przygotowuje inne trunki i potrawy jak to Swaszce przystało. Dziękujemy serdecznie za tę pomoc i zaangażowanie. Wyrabianiem „szyszek weselnych” zajmowała się również młodzież, z którą zajęcia prowadziła P. Janina Paszko z Pawłokomy.
Szczególne podziękowania kierujemy również do P. Krystyny Dżuły, Andrzeja Sowy i Andrzeja Kędzierskiego, którzy w ostatnich dniach mobilizują swoje zespoły do pracy podczas prób. Ich zaangażowanie społeczne to wyjątkowy prezent dla Dynowa.
Równolegle pracuje cały zespół pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, służąc pomocą weselnikom o każdej porze. Wydaje się, że pracują 24 godziny na dobę. Są to: P. Grażyna Malawska – koordynator przeglądu „Pogórzańska Nuta” i swatka „Pogórzańskiego wesela. Następnie P. Barbara Porzuczek – główna księga, dobry przyjaciel w sprawach finansowych i cudowny człowiek. W naszym zespole jest również kolejny pogodny i pomocny człowiek – P. Stanisław Karnas, który wyrabia już tysiące nadgodzin pracując w kulturze oraz Magdalena Pantoł – prawowita i bardzo zaangażowana stażystka. Zawsze „pod ręką” jest również Daniel Gąsecki – dynowski fotograf i grafik, bez pracy którego nie wyobrażamy sobie już funkcjonowania instytucji.
Dziękujemy wszystkim, o których będziemy również pamiętać na łamach dynowskiej i regionalne prasy.